• Treu partit del gremi

  Treu partit del gremi

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Desafiaments dels Tallers de Reparació de Vehicles

 El món dels tallers de reparació de vehicles enfronta diversos desafiaments que impacten directament en la seva activitat. A continuació, destaquem els més rellevants:
 

Problemes del Sector

 • Els tallers de reparació de vehicles, com a part de la indústria del sector metall, es veuen afectats per la manca de professionals i pràctiques inadequades de certes companyies, la qual cosa pot conduir al declivi del sector. 
Factors que afecten l'activitat
 
 • A part dels augments en els costos energètics i la manca o retard en la recepció de peces de recanvi, hi ha altres factors externs a l'activitat que interfereixen amb la tasca diària de manteniment i reparació de vehicles de tota mena.
Garantia de seguretat viària
 
 • Els tallers es dediquen a manteniments preventius i a reparar avaries de diversos components per garantir la seguretat viària, prevenint accidents de trànsit i minimitzant els riscos de lesions en els desplaçaments de les persones.

Ciutadania i desplaçaments:

 • Amb un elevat nombre de desplaçaments diaris, és vital assegurar un adequat manteniment i reparació dels vehicles, ja que aquest és majoritàriament privat (41,3%) en comparació amb el transport públic (15,4%).

Necessitat de personal qualificat:

 
 • És crucial disposar de personal qualificat en els tallers, especialment davant dels nous models de mobilitat que ja es veuen a les carreteres. La formació contínua és essencial per mantenir-se actualitzat.

Manca de Mà d'Obra:

 • Malgrat la demanda de feina, els tallers experimenten una manca de mà d'obra qualificada. És desconcertant que, tot i la necessitat de treballadors, alguns no considerin el sector com una opció laboral de futur.

 

Compartir
FaceBook  Twitter  

Modificació a Digital Paint

T'informem que recent s'ha modificat el barem, la qual, tot i no resoldre completament les diferències de criteri amb les patronals de taller, representa avenços que demostra un canvi entre les dues parts. Els aspectes més rellevants d'aquest acord passen per:
 
Modificació del Barem Digital Paint
 • El sistema ara assigna un valor de l'1% quan la superfície total per peça danyada és inferior a aquest percentatge.
 • Aquest canvi va entrar en vigor el 23/11/2023

Acord per a un estudi nacional:

 • S'ha acordat realitzar un estudi als tallers per analitzar els peritatges fets el 2023 amb Digital Paint i comparar-les amb l'antic barem CESVIMAP.

Demanda de les patronals:

 • La modificació és una de les primeres demandes de les associacions de tallers davant de MAPFRE i CESVIMAP, especialment en matèria de temps i materials de pintura.

Reunions entre patronals i MAPFRE/CESVIMAP:

 • En els últims mesos, les associacions de tallers han mantingut diverses reunions amb MAPFRE i CESVIMAP per abordar qüestions sobre la situació dels tallers de carrosseria i el mercat assegurador.

Dificultats abordades pel barem de pintura Digital Paint:

 • S'ha millorat la valoració dels danys de petites dimensions.
 • Malgrat els avenços, les patronals consideren que no es resolen totalment les discrepàncies amb el barem, especialment pel que fa a la valoració adequada de materials i hores de pintura.

Increment en els materials de pintura:

 • MAPFRE ha informat d'un increment del 6-7% en els materials de pintura, que no cobreix totalment els augments experimentats l'any anterior.

Necessitat de transparència:

 • Es destaca la necessitat d'incrementar la transparència, amb detallades intervencions i preus, i es preveu treballar en accions de formació per conèixer millor el barem.

Col·laboració futura:

 • Tot i no considerar suficient la correcció de l'eina, totes les parts han acordat seguir treballant conjuntament, amb l'estudi nacional com a pas següent.

Confiança en el diàleg:

 • CETRAA, CONEPA, FAGENAUTO, GANVAM, APROTALLERES i MAPFRE confien que el diàleg actual permetrà abordar les qüestions pendents i aportar solucions per al sector.
Compartir
FaceBook  Twitter  

Oportunitats de negoci | Tallers en traspàs desembre 2023

Et fem arribar un recull dels tallers de la zona que es troben en situació de traspàs:
 
Recorda que, si vols vendre o comprar maquinària, vendre o adquirir un nou negoci, etc., també ens ho pots fer saber, ho comunicarem a tots els agremiats mitjançant un correu electrònic. 
Compartir
FaceBook  Twitter