• Treu partit del gremi

  Treu partit del gremi

 • Vols obtenir el títol de responsable de taller?

  Vols obtenir el títol de responsable de taller?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Apertura dels tallers de reparació de vehicles

capcelera tallers

Apertura dels tallers de reparació de vehicles

Us fem arribar el document redactat pel Ministerio de Justicia envers l'Apertura de tallers de reparació de vehicles durant la situació de l'estat d'alarma acordat pel RD 463/2020, modificat pel RD 465/2020.

El text en les seves pàgines 3 i 4 enumera les raons per les quals els tallers de reparació d'automòbils han de romandre oberts. Finalment en la seva pàgina 5 conclou amb el següent redactat: "En virtud de las anteriores consideraciones, se entiende que los talleres de reparación de vehículos podrán permanecer abiertos, si bien no podrán desarrollar ni actividades de restauración o cafetería (para el caso de que las tuvieran), ni comercio de bienes al por menor que no se consideren esenciales ".

Tota la informació aquí.

Compartir
FaceBook  Twitter  

Oportunitats de negoci | Març

Oportunitats de negoci.2 1

 

Us enviem el recull de tallers de la zona que es venen:

 

I us recordem, si voleu vendre o comprar maquinària, vendre o adquirir un nou negoci, etc... També ens ho podeu fer saber mitjançant un correu electrònic a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., ho comunicarem a tots els agremiats.

Compartir
FaceBook  Twitter  

Obligatorietat de la revisió trimestral dels extintors

extintors-

Us informem que segons la normativa que regula el manteniment d’extintors de 2009, la UNE 23120. Els extintors han de seguir una revisió anual, que les ha de dur a terme una empresa especialitzada i una revisió trimestrals que es poden fer per una empresa especialitzada o personal de l’empresa.

 

Segons indica la normativa, la revisió trimestral ha de verificar els següents aspectes: 

 • Que cada extintor ha d’estar en el seu lloc d’ubicació
 • Que l’extintor sigui l’adequat al risc a què protegeix
 • Que els extintors no tenen obstruïts l’accés, són visibles o senyalitzats i amb les instruccions d’ús a la part davantera.
 • Que les instruccions d’ús siguin llegibles
 • Que els extintors no mostrin senyals de deteriorament
 • Que l’estat de les parts mecàniques d'exterior sigui l’adequat (filtre, vàlvula, manega)
 • Que l’extintor no estigui trencat o faltin els precintes o taps d’indicació d’ús.
 • Que l’extintor no hagi estat descarregat totalment o parcialment.
 
En el cas de trobar qualsevol incidència s’ha de reparar l’extintor per l’empresa especialitzada qui s’encarregarà de fer les operacions necessàries per a complir la normativa.

És obligatori enregistrar les revisions trimestrals mitjançant un registre de les verificacions realitzades. Indicant la data d’execució, els resultats i incidències, els elements substituïts i tot el que es consideri necessari per conèixer l’estat d’operativitat de l’extintor. Aquest registre s’haurà de conservar durant tres anys.

Compartir
FaceBook  Twitter