• Treu partit del gremi

    Treu partit del gremi

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Regulació de la norma d'emissions Euro 7 

El Parlament Europeu ha aprovat la proposta de la norma d'emissions Euro 7 presentada per la Comissió de Transports, amb 329 vots a favor i 230 en contra. Tot i això, la proposta no satisfà ni els fabricants de vehicles ni els organismes mediambientals, ja que suavitza els límits d'emissions proposats anteriorment, sense complaure cap de les parts interessades.

La proposta, que ha estat criticada per ser massa estricta pels fabricants i insuficient per als defensors del medi ambient, marca el començament de la fase final de redacció del reglament. Les tres institucions (Parlament, Consell i Comissió) han de consensuar un text definitiu, incorporant les seves visions respectives sobre nivells d'emissions, dates d'entrada en vigor (juliol de 2027 per a camions i autobusos, juliol de 2025 per a furgonetes i cotxes) i proves per verificar els nivells d'emissions.

La proposta del Parlament Europeu representa una relaxació significativa dels límits d'emissions de NOx per a vehicles pesants i vehicles lleugers, així com una recaiguda als requisits Euro 6 en les proves de camions, autobusos i vehicles lleugers. A més, es retarda notablement la implementació d'aquesta normativa, fins a juliol de 2030 per als camions com a màxim.

Malgrat les crítiques, la proposta aprovada inclou la demanda d'un "passaport ambiental" per als vehicles, requisits de vida útil per a motors i sistemes de control d'emissions, i la continuïtat de sistemes de monitoratge a bord per a paràmetres com les emissions de gasos d'efecte hivernacle i l'estat de les bateries. Les opinions divergents entre els fabricants i els defensors del medi ambient destaquen la controvèrsia entorn d'aquesta regulació.

 

Compartir
FaceBook  Twitter  

Es prorroguen les ajudes per mobilitat elèctrica MOVES III

El Reial Decret 821/2023, de 14 de novembre, publicat al BOE el 15 de novembre, amplia fins al 31 de juliol de 2024 el programa d'incentius per a la mobilitat elèctrica MOVES III, que inicialment finalitzava a finals d'any. Encara es compten amb aproximadament 290 milions per mantenir la cobertura de la demanda.

El Reial Decret 821/2023, de 14 de novembre, publicat al BOE el passat 15 de novembre, prorroga fins a 31 de juliol de 2024 el programa d’incentius per la mobilitat elèctrica MOVES III, el qual es tancava a final d’any.

El programa MOVES III està dotat de 1.200 milions d’euros, s’han registrat més de 250.000 sol·licituds d’ajudes per vehicles elèctrics i punts de càrrega en 2023, i encara es disposa d’uns 290 milions per continuar atenent la demanda.

Per a més informació i accés al tràmit podeu consultar la web de l'Icaen (Institut Català d'Energia)

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol cliqueu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Compartir
FaceBook  Twitter  

Assemblea General Ordinària de Tallers 2023

Senyors, senyores,

Us convoco a la propera Assemblea General Ordinària del Gremi de Tallers de Reparació d'Automòbils de Terrassa i Comarca, que tindrà lloc el dijous, 23 de novembre, a les 13.15 h en primera convocatòria i a les 13.30 h en segona convocatòria, a la seu del Gremi amb l'ordre del dia següent:


1. Lectura i aprovació de l'acta de l'Assemblea General anterior.
2. Lectura i aprovació de la memòria d'activitats de l'any 2022.
3. Lectura i aprovació de l'estat de comptes de l'any 2022.
4. Lectura i aprovació dels objectius per a l'any 2023.
5. Torn obert de paraules.

 

Signatura Manel Restoy

Manuel Restoy
President

Terrassa, 9 de novembre de 2023

Compartir
FaceBook  Twitter