• Treu partit del gremi

  Treu partit del gremi

 • Vols obtenir el títol de responsable de taller?

  Vols obtenir el títol de responsable de taller?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Tenim les peces. Tu ets la clau.

Sovint les companyies asseguradores imposen algunes condicions als seus assegurats que poden lesionar els seus interessos, és per aquest motiu que volem recordar a l'automobilista quins són els seus drets davant les companyies asseguradores d'acord a la normativa vigent.

 • L'assegurat té dret a la lliure elecció del taller on vol reparar els seus vehicles. És il·legal qualsevol restricció i/o limitació d'aquest dret.
 • L'assegurat té dret a una correcta valoració del sinistre i a que la companyia li faciliti tota la informació de la valoració. 
 • Si l'assegurat ha patit un sinistre, per causes d'un tercer, té dret a la reparació del seu vehicle i, si s'escau, a la seva substitució. La indeminització no es redueix al valor venal. 
 • Si l'assegurat ha patit un sinistre, per causes d'un tercer, té dret a l'ús de recanvi original en la reparació del vehicle.
 • L'assegurat té dret a ser indemnitzat per danys propis abans dels 40 dies d'haver-se declarat el sinistre. 
 • L'assegurat té dret a una còpia de la pòlissa amb totes les clàusules limitadores de drets en lletra destacada,
 • L'assegurat té dret a conèixer qualsevol acord al qual hagi arribat la seva asseguradora amb tercers, que pugui afectar els seus drets derivats de la pòlissa, sobretot pel que fa a la indemnització. 
 • Si l'assegurat té contractada la defensa jurídica, en cas de col·lisió amb un altre vehicle assegurat per la seva mateixa asseguradora, té dret a triar un advocat i procurador diferent al de la companyia per a la seva defensa i aquestes despeses van a càrrec de l'asseguradora. 
 • L'assegurat té dret a conèixer el domicili de la seva asseguradora i la seva adreça postal per exercir els seus drets d'informació i/o de reclamació.
 • L'assegurat té dret a informar-se i a presentar la seva reclamació a la Dirección General de Seguros (Paseo de la Castellana, 44 · 28046 Madrid. Tel. 913397000  o bé al web http://www.dgsfp.mineco.es/reclamaciones/index.asp.

Davant de qualsevol discrepància amb la companyia asseguradora, consulta al teu taller de confiança com pots defensar els teus drets. 

Compartir
FaceBook  Twitter  

Nova APP de Signus per gestionar les recollides de pneumàtics fora d'ús d'una manera més àgil

APP Signus

 

 

Us informem que Signus ha posat a disposició dels tallers una nova aplicació mòbil (APP) per a sol·licitar la recollida de pneumàtics fora d'ús d'una manera més ràpida, còmode i senzilla.  

A través d'aquesta aplicació conectada al sistema informàtic de SIGNUS es podrà: 

 • Sol·licitar la recollida de pneumàtics fora d'ús.
 • Consultar l'estat de l'última petició realitzada.
 • Consultar les últimes recollides realitzades per SIGNUS.
 • Modificar les dades de l'usuari. 

L'aplicació està disponible de manera gratuïta, tant per a dispositius iOS, com per dispositius Android

Compartir
FaceBook  Twitter  

Consells a l'hora de llogar un taller mecànic

Tot apunta que és més senzill llogar un negoci que ja estigui en funcionament que posar-lo en marxa partint de zero. Tot i això, s'ha de tenir en compte que quan es lloga un taller s'assumeix tota la responsabilitat de la seva activitat independentment de qui en sigui el propietari. Per tant, és necessari canviar-ne la seva titularitat a tots els organismes competents. També cal tenir en compte altres aspectes que es detallen a continuació:

Llegir més...

Compartir
FaceBook  Twitter