• Treu partit del gremi

  Treu partit del gremi

 • Vols obtenir el títol de responsable de taller?

  Vols obtenir el títol de responsable de taller?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Jornada formativa gratuïta (ITV) - Vehicles amb combustibles alternatius

20170302 webcurs gratuït

 inscripcio

PROGRAMA PREVIST

 En aquesta sessió es tractarà les diverses tecnologies alternatives als consumibles derivats del petroli. Té com objectiu revisar l'estat actual del desenvolupament, la normativa que se l' aplica, els problemes tècnics i de seguretat que es plantegen en el seu manteniment i reparació,etc.

 • Consideracions tècniques i de seguretat dels vehicles que utilitzen combustibles alternatius al seu pas pels tallers de reparació
 • Tecnologies híbrides i elèctriques.
 • Motors elèctrics. Tipus i funcionament.
 • Sistema d’emmagatzemat de l’energia. Bateries.
 • Vehicle elèctric, impuls, infraestructura i normativa.
 • Manteniment i reparació de vehicles híbrids i elèctrics.
 • Precaucions, seguretat, rescat i remolcat en vehicles híbrids i elèctrics.
 • Tecnologies Bi-Fuel i Dual-Fuel.
 • Pila de combustible. Fuel Cell.
 • Normativa, manteniment i seguretat vehicles a gas.
Compartir
FaceBook  Twitter  

Acte accés informació tècnica del fabricant i telemetria

JornadaRMI CAT Gremi

Compartir
FaceBook  Twitter  

Protocol a seguir en cas de possibles incidència amb les companyies asseguradores

 

protocol

Us informem del protocol a seguir amb les companyies asseguradores, dels vostres clients, en el cas de possibles  incidències amb el peritatge de danys materials en vehicles. A continuació us detallem com prosseguir:

 Fotografies

És molt important  que les fotografies mostrin clarament els danys, que siguin de màxima qualitat, cal evitar que quedin fosques o  amb reflexos.

 • Foto del vehicle on es vegi clarament part del vehicle i la matrícula.
 • Foto del quadre d'instruments on es mostri clarament els quilòmetres del vehicle.
 • Fer fotografia del vehicle abans de reparar-lo o desmuntar-lo.
 • Fer fotografia a mesura que anem desmuntant-lo.
 • Fer fotografia de les peces trencades i de les peces desmuntades (manetes, retrovisors, motllures...)
 • Fer fotografies durant el procés de reparació de: les peces a reparar,les peces masillades i aparellades i de les peces reparades o substituïdes.
 • Fer fotografies del vehicle acabat. 

 

Sol·licitar al client que signi l'Annex.1

En aquest formulari el client sol·licita al Taller que realitzi fotografies del seu vehicle, per poder conèixer la situació d'aquest, així com que se li notifiqui en quin  moment el perit ha passat a realitzar el peritatge. Si no signa la visita, haurà d'indicar-se "no signa" (en cadascuna de les visites que no signi). En aquests casos signarà el responsable tècnic del taller.

 

Servei d'assessorament per procedir a reclamar l'import dels danys

Informar el client que, en cas que la companyia no reconegui la totalitat dels danys, refusi el sinistre, o ho declari sinistre total, disposem d'un servei d'Assessorament Gratuït per tots els socis, per procedir a reclamar l'import dels danys. Per  tramitar la reclamació de l'import dels danys caldrà presentar els següents documents:

 • Part d'accident Amistós.
 • Còpia de la Pòlissa (condicions particulars i condicions generals)
 • Còpia del Permís de Circulació i fitxa tècnica (ambdues cares).
 • Fotocòpia del DNI del propietari del vehicle.

 

Sol·licitar enviament per part del perit per escrit.

Sol·licitar al Perit que tota la informació ens l'enviï per escrit via mail (peritatge, declaració del sinistre total...).

 

Les Tramitacions de les reclamacions sempre amb un advocat

Si el cas és traslladat als nostres professionals per iniciar el tràmit de reclamació, les comunicacions amb la companyia d'assegurances es realitzaran sempre mitjançant un advocat.

Compartir
FaceBook  Twitter