• Treu partit del gremi

  Treu partit del gremi

 • Vols obtenir el títol de responsable de taller?

  Vols obtenir el títol de responsable de taller?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Nou impost del CO2 | Padró provisional

Padró CO2

Us informem que s'ha publicat el padró provisional de l'exercici 2020 sobre l'import de les emissions de diòxid de carboni dels vehicles. L'objecte d'aquest tribut, de la Generalitat de Catalunya, és gravar les emissions de diòxid de carboni que produeixen els vehicles i que incideixen en l'increment de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.

 Us mostrem els 7 aspectes més rellevants:

1. Es pot consultar el padró fins al 15 de maig.

2. Es poden presentar les al·legacions des del 17 de maig fins al 4 de juny de manera telemàtica. Una vegada finalitzat aquest termini no es podrà recórrer fins a la publicació del padró definitiu i s'haurà de fer mitjançant un recurs.

3. La Generalitat no enviarà cap notificació fins a la notificació de l'import a pagar.

4.  El titular del vehicle a data 31 de desembre és qui està obligat a pagar tot el període impositiu.

5. El termini de pagament de l'impost serà l'1 de setembre de 2021 mitjançant la seu electrònica.

6. Es pot domiciliar el pagament una vegada publicat el padró provisional i fins al 15 de juliol de 2021. Totes les domiciliacions dins d'aquest període tindran un 2% bonificació.

7. El padró definitiu es publicarà la primera quinzena del mes de setembre.

Podeu ampliar més informació aquí

 

 

Compartir
FaceBook  Twitter  

Oportunitats de negoci | Maig

20200601 logo oportunitats

 Oportunitats de negoci | Tallers en traspàs

Us fem arribar un recull dels tallers de la zona que es troben en situació de traspàs: 

I recordeu, si voleu vendre o comprar maquinària, vendre o adquirir un nou negoci, etc., també ens ho podeu fer saber, ho comunicarem a tots els agremiats mitjançant un correu electrònic.

 

Compartir
FaceBook  Twitter  

Canvis en la normativa del servei d'auxili en les vies públiques

canvis

Us recordem que l'1 de juliol del 2021 entra en vigor els canvis que regulen les condicions de seguretat per a la realització de l'activitat d'auxili en vies públiques. Tal com es va publicar en el Bolletí Oficial del Estado (BOE) 159/2021 del passat 16 de març.

Aquesta modificació té la finalitat de regular les condicions de seguretat per a la realització d'aquesta activitat d'auxili en carretera.

 Les principals novetats que inclou són:

 • No es realitzarà cap operació que tingui per objecte la reparació del vehicle en la pròpia via, excepte si l'actuació implica menys temps que la retirada del vehicle de la via o que sigui imprescindible per a efectuar la retirada del vehicle immobilitzat.
 • Queda prohibit realitzar operacions d'auxili de qualsevol tipus que suposin realitzar actes en el costat immediatament contigu al flux de trànsit. Si necessàriament s'hagués d'actuar en aquest costat, es comunicarà a l'autoritat encarregada de la regulació, ordenació i gestió del trànsit qui determinarà la corresponent mesura de regulació del flux circulatori que permeti actuar amb total seguretat.
 • La DGT està treballant en una aplicació informàtica per a la creació del registre quan estigui operativa us informarem.
 • Les empreses del sector hauran de comunicar per mitjans telemàtics a l'autoritat competent de trànsit el geoposicionament del vehicle detingut per a la seva publicació al punt d'Accés Nacional en matèria de trànsit i mobilitat. Si ho fan així, els vehicles d'auxili tindran preferència de pas i podran estacionar a la via pública per a realitzar l'operació.
 • Queda prohibida tota activitat de reparació de vehicles que es trobin en les vies públiques i que no pugui ser considerada com una operació de servei d'auxili en via pública.
Compartir
FaceBook  Twitter